takki.us
Tackey’s Dramas
2016 Seisei Suruhodo, Aishiteru Role: Miyoshi Kairi Nezumi, Edo wo Hashiru 2 Role: Jirokichi / Nezumi Kozou 2014 HAMU ~ A Man of the Security Police Force Role: Natsuhara Shinji Nezumi, Edo wo Hash…