takara-academy.sakura.ne.jp
宮崎海洋高校「実習船・進洋丸」神戸入港歓迎式
詳しくは投稿をご覧ください。