takamooz.com
اضافه کردن / چسباندن خودکار فایل ها
چسباندن فایل به صورت خودکار به بالا و پایین تمام صفحات php به جای اینکه یک فایل را در تمام صفحات سایت خودتان include کنید . شما می توانید فایل های خودتان را به طور خودکار به بالا یا پایین تمام صفحات اضافه کنید و برای این کار باید از طریق فایل .htaccess وارد عمل شوید. php_value auto_prepend_file