taimuihong.phongkham709.com
Bệnh điếc nghề nghiệp và cách phòng ngừa căn bệnh này
Trong quá trình phát triển công nghiệp hiện nay, số người lao động trong môi trường có tiếng ồn gây hại ngày càng tăng dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp.