taichinh24.com
Zalora chính thức bị thâu tóm * Lập kế hoạch kinh doanh
Một thông báo từ Rocket Internet đã xác nhận công ty đã ký hợp đồng bán Zalora nhưng không tiết lộ giá trị bán cũng như nhà đầu tư mua lại.