taichinh24.com
VietNam Silicon Valley vườn ươm của những giấc mơ khởi nghiệp
VSV Accelerator là mô hình thuộc Đề án Vietnam Silicon Valley có sự hợp tác với Bộ Khoa học và Công Nghệ nhằm đẩy mạnh sự phát triển của các công ty khởi nghiệp. Đề án được triển khai nhằm tạo ra 1 hệ sinh thái khởi nghiệp và thương mại hóa công nghệ tại Việt …