taichinh24.com
Omni channel marketing là gì? * Lập kế hoạch kinh doanh
Omni channel marketing có nghĩa là bán hàng đa kênh trên cùng một nền tảng và hướng đến thống nhất, nâng cao trải nghiệm khách hàng.