taichinh24.com
Những đầu sách kinh doanh hay nhất nên đọc
2015 là một năm có rất nhiều sách kinh doanh hay nhất của các tác giả nổi tiếng thế giới với góc nhìn độc đáo và có chiều sâu.