taichinh24.com
May áo sơ mi UKYS vừa như in tại nhà của startup việt
Hiện tại, dự án đo may áo sơ mi UKYS của 2 tác giả Lâm Nguyễn và Pauline Trần đang được gọi vốn trên Indiegogo, và đã hoàn thành mục tiêu gọi vốn