taichinh24.com
Điện máy xanh 2017 áp dụng cách chăm sóc khách hàng thú vị * Lập kế hoạch kinh doanh
Cách bán hàng từ Điện Máy Xanh 2017 cho thấy rõ vai trò của CSKH trong thị trường bán lẻ nói chung, thị trường bán lẻ đồ điện máy, công nghệ nói riêng.