t3-danmark.dk
Print til PDF fra MAC – installer en fake printer.
Hvis man ønsker at lave et PDF dokument fra Nspire på en MAC, vil man på visse MAC computere opleve at menuen “udskriv” ikke er tilgængelig, og man derfor ikke kan komme ind til “…