t3-danmark.dk
Lineære sammenhæng, residualer og regression
I den nye lærerplan er residualplot kommet ind som en del af kernestoffet. T3 lærerne har lavet et materiale, hvor eleverne i Nspire eksperimenterer sig frem til forståelse af residualer og residua…