t3-danmark.dk
Elevintroduktion til Nspire
Her en aktivitet, der kan bruges til at introducere eleverne til Nspire for første gang. Aktiviteten er vedhæftet som PDF og som Nspire dokument, man kan med fordel udlevere PDF dokumentet og lade …