t3-danmark.dk
Bestemmelse af forklaringsgrad for lineær sammenhæng
Målet med denne elevøvelse er at eleverne undersøger hvorledes TI-Nspire CAS bestemmer bedste rette linje ved hjælp af mindste kvadraters metode. Derudover når de frem til udregning af forklaringsg…