t.thenewyoungturk.com
İş yerlerinden şikâyet çok
Örneğin, geçtiğimiz perşembe... Saat 16.06... Yeterli çoğunluk yok. Saat 16.23... Yeterli çoğunluk yine yok. Saat 16.36... Nihayet... Oylamaya gidiliyor, “ret”. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bu oylama cezaevlerinde insan hakları ihlalleri ile ilgili bir Meclis Araştırma önerges