t.thenewyoungturk.com
Ayırdına varmak
Şunu anlamak istemiyorlar: Kürt meselesinin güven­lik yönü vardır. Bir de… Kürt meselesinin sosyal iktisadi-kültürel yönü vardır. Olağanüstü koşullar nede­niyle adını vermeyeyim; eski solcu yeni liberal bir ga­zeteci kitabında diyor ki: “Benim ana dilim yasak­lansaydı ben de dağa çıkar­dım” de