sztalnik.pl
Nigdy tego nie rób
Każdy odcinek można podzielić na mniejsze odcinki, kroki choćby. Każdą eksperyment można podzielić na ilość prób potrzebnych do dotarcia na metę. Każda podjęta próba to jedna mniej z całej puli. Czy lubisz odpuszczać? Cokolwiek się...