szm.pb.cz
EKO NOVÁK
Přijďte se pobavit na Novák, dozvědět se něco o třídění odpadu a jeho dalším využití.Cílem akce je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.Těšit se můžete na nejrůznější hry, jako je maxidomino, skákání v pytli, házení na desku, hra passe trappe, kuželky z petek nebo šlapací motokáry z popelnic.Ve stánku Tondy obala si děti