szkola.regent.edu.pl
Oferta dla klas VII – VIII
Szkoły Anglojęzyczne Regent to znakomity poziom nauki, bogata baza dydaktyczno-lokalowo, wspaniała atmosfera i ludzie. Staramy się wspierać uczniów poprzez traktowanie ich jak partnerów działa…