sykdomsportalen.no
Norlandia kjøper ut LHL sin andel i Osebergklinikken
Norlandia kunngjorde i dag at selskapet er kommet til enighet med LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) om å kjøpe deres andel av Oseberg Medisinske Klinikk utenfor Tønsberg. Norlandia kun…