swieckapolska.pl
Statystyczne kłamstwa kościoła.Czy nakaz GIODO urealni statystyki wiernych? – Świecka Polska
Dziesięć miesięcy zajęło Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnięcie skomplikowanego zagadnienia prawnego – czy wykazywanie apostaty w statystykach, nadal jako członka Kościoła, narusza jego prawa zagwarantowane przepisami o ochronie danych osobowych. Żmudna analiza wyjaśnień ISKK doprowadziła do odkrywczej konkluzji, że ISKK ma prawo zawyżać statystyki wiernych dowolną liczbą odstępców – apostatów, konwertytów itp., Instytut używa … Czytaj dalej Statystyczne kłamstwa kościoła.Czy nakaz GIODO urealni statystyki wiernych? →