swieckapolska.pl
Relacja z rozprawy w NSA z 5 listopada 2015 r. – Świecka Polska
Naczelny Sąd Administracyjny, 5 listopada 2015 r., godz. 10:00, sygnatura sprawy I OSK 3111/14. [W nawiasach kwadratowych komentarze autora.] Skład orzekający: przewodnicząca: sędzia NSA Jolanta Rudnicka, sprawozdawczyni: sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, sędzia: sędzia del. WSA Mirosław Gdesz. Protokolantka: starsza asystentka sędziego Marta Sikorska. Stawili się: w imieniu wnoszącego skargę kasacyjną GIODO – … Czytaj dalej Relacja z rozprawy w NSA z 5 listopada 2015 r. →