swieckapolska.pl
Czy proboszcz może bezkarnie poświadczać nieprawdę ? pierwsza odpowiedź – Świecka Polska
Tytułowe pytanie skierowane zostało do organów ścigania, zawiadomieniem o takim fakcie (publikacja tutaj). Celem nie jest zaprowadzenie proboszcza do więzienia. Sprawdzamy tylko czy istnieją jeszcze w Polsce instytucje dostrzegające, że koloratka nie powinna zwalniać z przestrzegania prawa. Kodeks karny rozstrzyga, że poświadczenie przez osobę uprawnioną treści sprzecznej z faktami lub dokumentem źródłowym stanowi przestępstwo. Kwalifikacja … Czytaj dalej Czy proboszcz może bezkarnie poświadczać nieprawdę ? pierwsza odpowiedź →