swieckapolska.pl
Posiedzenie NSA w sprawie wniosku RPO – Świecka Polska
poniedziałek, 21 maja 2018 r. o 9:30, NSA przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie, sala G 21 maja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7-osobowym rozpatrzy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ustalania przynależności do kościołów. Złożenie wniosku Rzecznik ogłosił w październiku na I Kongresie Świeckości. Rzecznik w orzecznictwie NSA w sprawach dotyczących administrowania danymi osobowymi … Czytaj dalej Posiedzenie NSA w sprawie wniosku RPO →