swieckapolska.pl
Materiały z roz­prawy w NSA z 5 listo­pada 2015 – Świecka Polska
W związku z dyskusją jaka wywiązała się pod jednym z naszych ostatnich wpisów postanowiliśmy zdobyć i udostępnić naszym czytelnikom materiały z rozprawy, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i wyrobić sobie własną opinię. Oto nagranie z rozprawy: protokół z rozprawy, oraz komplet materiałów złożonych przez przedstawiciela PSR w czasie rozprawy.