swfaustyna.pl
Pogrzeb chrześcijański
Pogrzeb chrześcijański "W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli ze śmierci do życia" (Obrzędy pogrzebu 1). akt zgonu świade