swfaustyna.pl
Parafia pw. św. Kazimierza
Parafia pw. św. Kazimierza "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało..." 1 Kor 12,12 n. "D