svetniki.org
Viri svetnikov
V slovenščini: (Martirologij) V angleščini: V nemščini: V italijanščini: V hrvaščini: V francoščini: V španščini V češčini: V srbščini: V nizozemščini: V norveščini: O IMENIH NA SPLOŠNO: O Slovensk…