svetniki.org
sveti Peter, Andrej, Pavel in Dionizija – mučenci
V Lampsacu (v Helespontu, v današnji Turčiji), trpljenje svetih mučencev: Petra, Andreja, Pavla in Dionízije. Vir