svetniki.org
sveti Pavel – škof
V Prusi (v Bitíniji, v današnji Turčiji), sveti Pavel, škof, ki je bil izgnan iz domovine zaradi obrambe svetih podob in je v pregnanstvu umrl. Vir