svetniki.org
sveti Onezim – suženj, škof in mučenec
Kljub temu da je moralo biti življenje tega sužnja, kasneje gorečega Pavlovega učenca in privrženca, misijonarja, škofa in mučenca, dokaj pestro in razgibano, pa o njem ne vemo skorajda nič …