svetniki.org
sveti Menna Egiptovski – vojak, puščavnik in mučenec
Onkraj jezera Mareotide (v Egiptu), sveti Ménna, vodnik kamel, vojak, puščavnik in mučenec. Vir