svetniki.org
sveti Menigen – barvar blaga
V Páriu (v Helespóntu, v današnji Turčiji), sveti Menígen, barvar blaga, ki je verjetno trpel pod cesarjem Decijem. Vir