svetniki.org
sveti Makarij Aleksandrijski – opat in puščavnik
Posamezne svetnike lahko proučujemo iz različnih vidikov. In prav je tako, saj jih bomo na ta način bolje, globlje in vsestransko spoznali in nam bo njihov zgled še močneje svetil. Vsak od njih je …