svetniki.org
sveti Gregor Niški – škof in cerkveni učitelj
Imena: Gregor, Greg, Grega, Gregec, Grgur, Griša, Grgulj, … Sveti Gregor iz Nise, brat svetega Bazilija Velikega in svete Makrine, se je rodil najverjetneje okoli leta 335. Med vzhodnimi očet…