svetniki.org
sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
Pomembno delovanje sv. Cirila in Metoda med Slovani so nadaljevali njuni učenci. Škof Metod je imel ob svoji smrti precejšnje število dobro izobraženih učencev, ki so že …