svetniki.org
sveti Gabrijel Žalostne Matere božje – redovnik
Zavetnik: italijanske pokrajine Abruci, Katoliške akcije, klerikov, študentov, mladine Atrib…