svetniki.org
sveti Dominik iz Calzade – duhovnik in puščavnik
V Kastíliji (na Španskem), sveti Dominik, calceatenski [kalceatenski] duhovnik, v kraju, pozneje imenovanim po njegovem imenu, ki je za uporabo romarjem svetega Jakoba pri Compostelli [kompostélji] …