svetniki.org
sveti Barnaba – apostol
Atributi: evangelijska knjiga v roki. Imena: Barnaba …