svetniki.org
sveti Barbat – škof
Pri Beneventu (v Kampániji), sveti Barbát, škof, ki je, tako poročajo, spreobrnil h Kristusu Langobarde in njihovega kneza. Vir