svetniki.org
sveti Atilij – vojak in mučenec
Bil je mučen skupaj s svetim Atenonom in se ga spominjamo na današnji dan. Nek drugi svetnik z istim imenom goduje 24. marca. Ime izhaja iz sabinske besede attus, kar pom…