svetniki.org
sveti Arhipa – Jezusov učenec in mučenec
Spomin svetega Arhípa, sobojevnika blaženega apostola Pavla, katerega on sam omenja v pismu Filemonu in Kološanom. Vir