svetniki.org
svete Bernika, Prosdoka in Domnina – devici in mati
V Antiohiji (v Síriji, v današnji Turčiji), sveti mučenki: Berníka in Prosdóka, devici, in mati Domnína, ki so v času preganjanja, da bi se izognile preganjalcem svoje sramežljivosti, zbežale v reko i…