svetniki.org
sveta Serena iz Spoleta – vdova in mučenka
Po moževi smrti se je posvetila molitvi in skrbi za siromašne, bolnike in zaprte kristjane. Pokopavala je mučence. Sodnik Lucij jo je zaradi tega dal ujeti in mučiti (okoli leta 291). Njene relikvi…