svetniki.org
sveta Restituta Afriška – devica in mučenka
V prokonzularni Afriki, spomin svete Restitúte, device in mučenke. Vir