svetniki.org
sveta Marija Frančiška od peterih Jezusovih ran – tretjerednica
Imena: Marija Frančiška, Marija, Frančiška, … Rodila se je v Neaplju leta 1715. Pri krstu je dobila ime Ana Marija Nikoleta, Marija Frančiška pa je njeno redovno ime. Šestnajstletna je posta…