svetniki.org
sveta Marija Egiptovska – spokornica
O sv. Mariji Egiptovski je nekdaj veljala sodba, da jo je sicer jeruzalemski škof sv. Sofronij zares Ĩudovito opisal, vendar je njena zgodba …