svetniki.org
sveta Kiriak in Klavdijan – mučenca
V Hierapolisu (v Frígiji, v današnji Turčiji), sveta mučenca: Kiríak in Klavdiján. Vir