svetniki.org
sveta Kaj in Krementij (Krescencij)- mučenca
V Zaragozi [saragósi] (v Španiji), spomin svetih Kaja in Kreméntija (Krescencija), ki sta v preganjanju cesarja Dioklecijana premagala mučila in sta ostala zvesta Kristusovi veri. Vir