svetniki.org
sveta Flavija Domitila – mučenka
V Rimu, spomin svete Domitíle, mučenke, ki je bila hči sestre konzula Flávija Klemena. Ko je bila v preganjanju cesarja Domicijána zatožena, da je zavrnila druge bogove, je bila zaradi pričevanja za…